Montagediensten
Montagediensten

NIEUWE NAAM!

VANAF 01-01-2019

HOLLAND STORAGE SERVICES

Lees meer >>

 

Disclaimer

Kamer van Koophandel
Stelbograaf BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30.141.891.

Inhoud
De door Stelbograaf BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stelbograaf BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stelbograaf BV en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Stelbograaf BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Stelbograaf BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Stelbograaf BV.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stelbograaf BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.